„Legyél mobil!” promóciós nyereményjáték

RÉSZVÉTELI és JÁTÉKSZABÁLYZATA

1. A Játék Szervezője

A promóciós nyereményjáték (a továbbiakban: “Játék”) szervezője a K.O. Autós-Motoros Iskola Kft. (Székhely: 6035 Ballószög, Katona József utca 30.; levelezési cím: 6000 Kecskemét, Nagykőrösi utca 37.; tel.: +36 70/492-5847; e-mail: [email protected]; továbbiakban: „Szervező”)

2. Játékban való részvétel feltételei

2.1. A Játékban résztvevő személyek (továbbiakban Játékosok)

A Játékban kizárólag azon 16. (tizenhatodik) életévét betöltött, az illetékes magyar hatóság által kiadott érvényes személyazonosító igazolvánnyal rendelkező, teljes cselekvőképességgel rendelkező (ideértve a cselekvőképességet nem érintő támogatott döntéshozatal alatt álló természetes személyeket is) magyar állampolgár, természetes személy vehet részt, aki a Játék 3. pontjában megjelölt időtartama alatt a 4. pontban meghatározott feltételeknek eleget tesz.

2.2. A játékból kizárt személyek

A Játékban Szervező alkalmazottai, tagjai, vezető tisztségviselői, valamint mindezen személyek Ptk. 8:1.§ (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói nem vehetnek részt.

2.3. A részvétel különös feltételei

A Játékos a Játékban való részvétellel maradéktalanul elfogadja a jelen Játékszabályzat feltételeit, valamint feltétel nélküli beleegyezését adja ahhoz, hogy nyertessége esetén nevét és fotóját Szervező nyilvánosságra hozza.

3. A Játék időtartama

A Játék 2022. 12. 07-én 00:00-tól 2022. 12. 19-én 23:59-ig tart.

4. A sorsoláson való részvétel feltételei

A sorsoláson részt vesznek a Játék időtartama alatt a K.O. Autós-Motoros Iskola „B” kategóriás járművezető képzésébe beiratkozó Játékosok.

5. Nyeremények

1 db Samsung Galaxy A23 5G mobiltelefon

6. Sorsolás

A sorsolás a véletlenség elve alapján, a 7. pont szerinti időpontban történik.

7. Sorsolási időpont

2022. 12. 20.

8. Nyertesek értesítése

A nyertest Szervező a beiratkozáskor megadott elérhetőségek egyikén – telefonon vagy emailben – értesíti.

9. Kiegészítő szabályok

9.1. A Szervező fenntartja magának a jogot ezen hivatalos részvételi feltételek megváltoztatására, amennyiben szükségesnek ítéli meg. A módosítás a már kisorsolt nyereményt nem érinti. A módosításokról a Játékosok Szervező Facebook és Instagram oldalán nyilvános posztban, valamint ebben a szabályzatban értesülhetnek.

9.2. A promóciós Játékszabályzatra a magyar jogszabályok az irányadóak; bármilyen esetlegesen felmerülő vita eldöntésére a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező magyar bíróságok jogosultak.

9.3. A nyeremény nem átruházható és készpénzre nem váltható. A nyereményhez tartozó adó-, illetve járulékfizetési kötelezettség a Szervezőt terheli. A Szervező fenntartja a jogot jelen részvételi szabályzat módosítására, a játék időtartamának lerövidítésére vagy meghosszabbítására és egyéb változtatásokra. A Facebook és Instagram semmilyen formában nem támogatója vagy szervezője jelen játéknak.

10. Nyeremények átvétele

Játékos a nyereményét a K.O. Autós – Motoros Iskola Kft. irodájában (6000 Kecskemét, Nagykőrösi u. 37.), előre egyeztetett időpontban, személyazonosságának igazolását követően veheti át.

11. Játékos által tett nyilatkozatok

A fenti tájékoztatás megismerése után az alábbi nyilatkozatot teszem:

A játékszabályzatot tudomásul vettem, az abban foglaltakat megtartom. A Játék résztvevői részvételükkel elfogadják ezen hivatalos Játékszabályzatot. A Játékszabályzatban nem szabályozott minden egyéb kérdésre a 1959. évi IV. törvény a Ptk. valamint az adatvédelmi törvény név- és lakcímadatok kezeléséről szóló szabályai irányadóak.

Kecskemét, 2022. 12. 06.