„Gamer ősz” promóciós nyereményjáték

RÉSZVÉTELI és JÁTÉKSZABÁLYZATA

1. A Játék Szervezője

A promóciós nyereményjáték (a továbbiakban: “Játék”) szervezője a K.O. Autós-Motoros Iskola Kft. (Székhely: 6035 Ballószög, Katona József utca 30.; levelezési cím: 6000 Kecskemét, Nagykőrösi utca 37.; tel.: +36 70/492-5847; e-mail: [email protected]; továbbiakban: „Szervező”)

2. Játékban való részvétel feltételei

2.1. A Játékban résztvevő személyek (továbbiakban Játékosok)

A Játékban kizárólag azon 16. (tizenhatodik) életévét betöltött, az illetékes magyar hatóság által kiadott érvényes személyazonosító igazolvánnyal rendelkező, teljes cselekvőképességgel rendelkező (ideértve a cselekvőképességet nem érintő támogatott döntéshozatal alatt álló természetes személyeket is) magyar állampolgár, természetes személy vehet részt, aki a Játék 3. pontjában megjelölt időtartama alatt a 4. pontban meghatározott feltételeknek eleget tesz.

2.2. A játékból kizárt személyek

A Játékban Szervező alkalmazottai, tagjai, vezető tisztségviselői, valamint mindezen személyek Ptk. 8:1.§ (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói nem vehetnek részt.

2.3. A részvétel különös feltételei

A Játékos a Játékban való részvétellel maradéktalanul elfogadja a jelen Játékszabályzat feltételeit, valamint feltétel nélküli beleegyezését adja ahhoz, hogy nyertessége esetén nevét és fotóját Szervező nyilvánosságra hozza.

3. A Játék időtartama

A Játék 2022. 09. 26-án 00:00-tól 2022. 11. 30-án 23:59-ig tart.

4. A sorsoláson való részvétel feltételei

4.1. Heti nyeremények sorsolása

A heti nyeremények sorsolásán részt vesznek az ezen időszak alatt a https://www.facebook.com/k.o.autos.suli Facebook oldalon és a https://www.instagram.com/koautosiskola/ Instagram oldalon, a K.O. Autós és Motoros Iskola „Gamer ősz” posztokkal interakcióba lépő (poszt alatt kommentelő, posztot kedvelő vagy megosztó) Játékosok.

4.2. Fődíjsorsolás

A fődíjsorsoláson részt vesznek a Játék időtartama alatt a K.O. Autós-Motoros Iskola „B” kategóriás járművezető képzésébe beiratkozó Játékosok.

5. Nyeremények

5.1. Heti nyeremények

  1. hét (szeptember 26-október 2., 39. hét) Konzolkirály nyakpánt
  2. hét (október 3-9., 40. hét) Xbox Series kontroller mintás fekete üvegpohár
  3. hét (október 10-16., 41. hét) Sushi Go társasjáték
  4. hét (október 17-23., 42. hét) Star Wars Vader fém utazóbögre
  5. hét (október 24-30., 43.hét) Elvetemült veteményes kártyajáték
  6. hét (október 31-november 6., 44.hét) Ajándék telefon fóliázás
  7. hét (november 7-13., 45.hét) Star Wars vadászgép póló
  8. hét (november 14-20. 46.hét) Cyberpunk 2077 Valentinos kirakós puzzle
  9. hét (november 21-27., 47.hét) Medusa Wired Headset

5.2. Fődíj

1 db Xbox S Series játékkonzol

6. Sorsolás

A sorsolás a véletlenség elve alapján, a 7. pont szerinti időpontokban történik.

7. Sorsolási időpontok

7.1 Heti nyeremények sorsolása

1.hét: 2022. 10. 03.
2. hét: 2022. 10. 10.
3. hét: 2022. 10. 17.
4. hét: 2022. 10. 24.
5. hét: 2022. 11. 02.
6. hét: 2022. 11. 07.
7. hét: 2022. 11. 14.
8. hét: 2022. 11. 21.
9. hét: 2022. 11. 28.

7.2. Fődíjsorsolás

2022. 12. 05.

8. Nyertesek értesítése

A heti nyerteseket Szervező Facebook és Instagram oldalain keresztül értesíti, majd privát üzenetben veszi fel velük a kapcsolatot, mely során a nyertes azonosításához és a nyeremény átvételéhez szükséges adatait elkéri.

A fődíj nyertesét Szervező a beiratkozáskor megadott elérhetőségek egyikén – telefonon vagy emailben – értesíti.

9. Kiegészítő szabályok

9.1. A Szervező fenntartja magának a jogot ezen hivatalos részvételi feltételek megváltoztatására, amennyiben szükségesnek ítéli meg. A módosítás a már kisorsolt nyereményeket nem érinti. A módosításokról a Játékosok Szervező Facebook és Instagram oldalán nyilvános posztban értesülhetnek.

9.2. A promóciós Játékszabályzatra a magyar jogszabályok az irányadóak; bármilyen esetlegesen felmerülő vita eldöntésére a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező magyar bíróságok jogosultak.

9.3. A nyeremény nem átruházható és készpénzre nem váltható. A nyereményhez tartozó adó-, illetve járulékfizetési kötelezettség a Szervezőt terheli. A Szervező fenntartja a jogot jelen részvételi szabályzat módosítására, a játék időtartamának lerövidítésére vagy meghosszabbítására és egyéb változtatásokra. A Facebook és Instagram semmilyen formában nem támogatója vagy szervezője jelen játéknak.

10. Nyeremények átvétele

Játékos a nyereményét a K.O. Autós – Motoros Iskola Kft. irodájában (6000 Kecskemét, Nagykőrösi u. 37.), előre egyeztetett időpontban, személyazonosságának igazolását követően veheti át.

11. Játékos által tett nyilatkozatok

A fenti tájékoztatás megismerése után az alábbi nyilatkozatot teszem:

A játékszabályzatot tudomásul vettem, az abban foglaltakat megtartom. A Játék résztvevői részvételükkel elfogadják ezen hivatalos Játékszabályzatot. A Játékszabályzatban nem szabályozott minden egyéb kérdésre a 1959. évi IV. törvény a Ptk. valamint az adatvédelmi törvény név- és lakcímadatok kezeléséről szóló szabályai irányadóak.

Kecskemét, 2022. 09. 23.