Játssz velünk, hogy akár ingyen megkapd az elméleti tanfolyamot képzésünkhöz!

Sőt! Szerezd meg a maximális kedvezményt, és az elméleti vizsgadíjat is mi álljuk!

Járj nyitott szemmel, és vadászd a QR-kódokat!

QR vadászat promóciós játék

RÉSZVÉTELI és JÁTÉKSZABÁLYZATA

1. A Játék Szervezője

A promóciós nyereményjáték (a továbbiakban: “Játék”) szervezője a K.O. Autós-Motoros Iskola Kft. (Székhely: 6035 Ballószög, Katona József utca 30.; levelezési cím: 6000 Kecskemét, Nagykőrösi utca 37.; tel.: +36 70/492-5847; e-mail: [email protected]; továbbiakban: „Szervező”)

2. Játékban való részvétel feltételei

2.1. A Játékban résztvevő személyek (továbbiakban Játékosok)

A Játékban kizárólag azon 14. (tizennegyedik) életévét betöltött, az illetékes magyar hatóság által kiadott érvényes személyazonosító igazolvánnyal rendelkező, teljes cselekvőképességgel rendelkező (ideértve a cselekvőképességet nem érintő támogatott döntéshozatal alatt álló természetes személyeket is) magyar állampolgár, természetes személy vehet részt, aki a Játék 3. pontjában megjelölt időtartama alatt a 4. pontban meghatározott feltételeknek eleget tesz.

2.2. A játékból kizárt személyek

A Játékban Szervező alkalmazottai, tagjai, vezető tisztségviselői, valamint mindezen személyek Ptk. 8:1.§ (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói nem vehetnek részt.

2.3. A részvétel különös feltételei

A Játékos a Játékban való részvétellel maradéktalanul elfogadja a jelen Játékszabályzat feltételeit, valamint feltétel nélküli beleegyezését adja ahhoz, hogy nyertessége esetén nevét és fotóját Szervező nyilvánosságra hozza.

3. A Játék időtartama

A Játék 2023. 03. 20-án 00:00-tól 2023. 04. 16-án 23:59-ig tart.

4. A játékban való részvétel feltételei

4.1. Fotó készítése QR-kóddal

A játékban részt vesznek az ezen időszak alatt a https://www.facebook.com/k.o.autos.suli Facebook oldalon, a https://www.instagram.com/koautosiskola/ Instagram oldalon, a K.O. Autós- és Motoros Iskola irodájában és oktatójárművein, valamint Lajosmizse, Nagykőrös, Tiszakécske, Kiskunfélegyháza, Helvécia, Ballószög, Kerekegyháza és Kecskemét települések buszmegállóiban vagy az ezen településeken található hirdetőtáblákon elhelyezett, https://ko-autosiskola.hu/ weboldalra irányító QR-kóddal készült fotók, melyen egyszerre szerepel a játékos és a QR-kód is.

4.2. Játékra jelentkezés

A játékra jelentkezni a K.O. Autós-Motoros Iskola

  • https://www.facebook.com/k.o.autos.suli Facebook oldalán megjelenő QR-vadászat poszt alatt kommentben lehet, az oda feltöltött 4.1 pontban leírt fotóval / fotókkal, vagy
  • az [email protected] emailcímére beküldött fotóval / fotókkal lehet.

5. Játék menete

5.1. Játékos minden feltöltött, különböző helyszínen készült, 4.2 pont szerint feltöltött vagy elküldött kép után 10% kedvezményt kap az elméleti képzés árából a K.O. Autós- és Motorosiskola bármely kategóriás tanfolyamára történő jelentkezés során.

5.2. 10 darab, különböző helyszínen készült, 4.2 pont szerint feltöltött vagy elküldött kép után a kedvezmény 100 %, tehát az elméleti képzés a játékos részére ingyenes a K.O. Autós- és Motorosiskola bármely kategóriás képzésére történő jelentkezés során.

5.3. 11 darab, különböző helyszínen készült, 4.2 pont szerint feltöltött vagy elküldött kép után az elméleti vizsgadíj is ingyenes játékos részére a K.O. Autós- és Motorosiskola bármely kategóriás képzésére történő jelentkezés során.

6. Kiegészítő szabályok

6.1. A Szervező fenntartja magának a jogot ezen hivatalos részvételi feltételek megváltoztatására, amennyiben szükségesnek ítéli meg. A módosítás a már kisorsolt nyereményeket nem érinti. A módosításokról a Játékosok Szervező Facebook és Instagram oldalán nyilvános posztban értesülhetnek.

6.2. A promóciós Játékszabályzatra a magyar jogszabályok az irányadóak; bármilyen esetlegesen felmerülő vita eldöntésére a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező magyar bíróságok jogosultak.

6.3. A kedvezmény nem átruházható és készpénzre nem váltható. A kedvezményhez tartozó adó-, illetve járulékfizetési kötelezettség a Szervezőt terheli. A Szervező fenntartja a jogot jelen részvételi szabályzat módosítására, a játék időtartamának lerövidítésére vagy meghosszabbítására és egyéb változtatásokra. A Facebook és Instagram semmilyen formában nem támogatója vagy szervezője jelen játéknak.

7. Játékos által tett nyilatkozatok

A fenti tájékoztatás megismerése után az alábbi nyilatkozatot teszem:

A játékszabályzatot tudomásul vettem, az abban foglaltakat megtartom. A Játék résztvevői részvételükkel elfogadják ezen hivatalos Játékszabályzatot. A Játékszabályzatban nem szabályozott minden egyéb kérdésre a 1959. évi IV. törvény a Ptk. valamint az adatvédelmi törvény név- és lakcímadatok kezeléséről szóló szabályai irányadóak.

Kecskemét, 2023. 03. 20.